3M Speedglas 9000
(kód: 40 18 00)

3M Speedglas 9000

Značka/výrobca: 3M
Sortiment: Ochrana pri zvárani,
Zváracia maska pre tretie tisícročie - Moderný design, unikátna redukcia
kysličníku uhličitého, dvojitý skelet s reflexným povrchom, nízka hmotnosť, bočné
priezory pre širší zorný uhol, doba zatemnenia, kratšia ako 0,1 ms. Svetlý stupeň –
tmavosť č. 3, tmavý stupeň - tmavosť č. 9-13,Stabilný svetlý stupeň pri brúsení.
Účinná ochrana dýchacích ciest v kombinácii s dýchacou jednotkou Clean-air
PP SAFETY s.r.o. © 2024
Webdesign, tvorba webstránok a internetových obchodov - www.mhs.sk