Ochrana osobných údajov

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Naša spoločnosť PP SAFETY (ďalej len obchod) plne rešpektujeme vaše súkromie. V záujme poskytnutia plnohodnotných služieb, potrebujeme vedieť niektoré vaše osobné dáta. V tomto dokumente sa dozviete na čo dáta využívame a ako ich chránime pred zneužitím. Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní služieb obchodu majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Spoločnosť PP SAFETY sa týmto zákonom v plnej miere riadi.

II. Údaje, ktoré zadávate pri objednávke

Ako zákazník uvádzate pri vašej objednávke v obchode nasledujúce údaje.
 1. Ak ste fyzická osoba:
  • Meno a priezvisko
  • Úplnú poštovú adresu
  • Kontaktné informácie (telefónne číslo, emailovú adresu).
  Tieto informácie sú nevyhnutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a predovšetkým za účelom správnej dodávky tovaru.
 2. Ak nakupujete tovar ako právnická osoba je potrebné uviesť nasledujúce údaje o firme:
  • Obchodné meno
  • Meno a priezvisko kontaktnej osoby
  • Úplnú poštovú adresu
  • Kontaktné informácie (telefónne číslo, emailovú adresu)
  • IČO
  • DIČ alebo IČ DPH
  Tieto údaje nám umožnia vykonať potrebné účtovné operácie a vyhotoviť daňový doklad vyžadovaný oboma stranami.

III. Údaje, ktoré zadávate pri platbe

 1. Pri vykonaní platby s prevodom na účet neprichádza obchod a ani jeho prevádzkovateľ do kontaktu s údajmi o Vašich kreditných kartách, účtoch, a autorizačných údajov do systému Internet bankingu Vašej banky. Všetky tieto údaje sú vymieňané výlučne medzi Vami a Vašou bankou.
Návrat hore

IV. Poskytovanie vašich osobných údajov iným spoločnostiam.

 1. Prevádzkovateľ obchodu nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje vaše dáta žiadnej tretej strane.
 2. Prevádzkovateľ obchodu poskytuje tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak táto štatistika neobsahuje žiadnu informáciu, ktorá by umožnila identifikovať jednotlivých zákazníkov.
 3. Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám.
Návrat hore

V. Záverečné ustanovenia

 1. PP SAFETY ako prevádzkovateľ obchodu si váži vašu dôveru a chráni vaše súkromné dáta pred zneužitím.
 2. Informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Neposkytujeme ich tretím stranám.
 3. Pri odoslaní objednávky súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch. Pravidla zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.
Návrat hore
PP SAFETY s.r.o. © 2019
Webdesign, tvorba webstránok a internetových obchodov - www.mhs.sk